Dátum: 17.09.2016

Vložil: Klub generálov SR

Titulok: poďakovanie

Ďakujeme pánovi Žákovičovi za úžasný zážitok z návštevy jeho múzea. Klub generálov Slovenskej republiky sa skláňa nad výsledkami jeho práce, pretože do nej vložil okrem času a vlastných prostriedkov aj nesmierny kus lásky , obetavosti a vytrvalosti pri odhaľovaní aj tejto smutnej časti našej histórie. Želáme mu v jeho pokračovaní nielen veľa zdravia a úspechov, ale aj stále viac priaznivcov a priazeň všetkých kompetentných štátnych orgánov.
predseda Klubu generálov SR generál František Blanárik

Pridať nový príspevok