Dotácia z Nitrianského samosprávneho kraja

09.12.2020 20:51

Vďaka Nitrianskemu samosprávnemu kraju a občianskemu združeniu Dolnohronské rozvojové partnerstvo, ktoré sídly v Želiezovciach sme cez opatrenie č.2 : Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií získali 1303,60€, pričom celková výška nákladov bolo 1330,2 €, z čoho sa realizovala kúpa replík uniforiem z čias I. svetovej vojny v počte 4 ks. a  výroba letákov na propagáciu múzea. Touto cestou sa chceme poďakovať Nitrianskemu samosprávnemu kraju za túto finančnú pomoc.

Ladislav Žákovič