Renovácia techniky pre VHÚ

37 mm protiletecký kanón